Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Piekoszowie

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom  dotkniętym problemem przemocy i znajdującym się w kryzysie. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji  i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

 • Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
 • Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • Tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach,
 • Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Do zadań grup diagnostyczo-pomocowych należy, w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup diagnostyczno-pomocowych są prowadzone  w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Zespół interdyscyplinarny w gminie Piekoszów został powołany Uchwałą Rady Miejskiej Piekoszów nr LX/558/2023 w dniu 29.06.2023r.

W skład zespołu powołuje się przedstawicieli: GOPS Piekoszów, GKRPA Piekoszów, Komisariat Policji w Chęcinach, SZPOZ Piekoszów, Placówek Oświatowych z terenu gminy Piekoszów.

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie w celu uzyskania pomocy w swojej sytuacji mogą zgłaszać się do:

 • Siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie ul. Czarnowska 59 na bezpłatne konsultacje z psychologiem (po uprzednim ustaleniu terminu)
 • Siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie ul. Czarnowska 59 na bezpłatne konsultacje z radcą prawnym (po uprzednim ustaleniu terminu)
 • Okręgowy Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w Kielcach przy ulicy Planty 6/2 pełniony codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach:

          -poniedziałek 12:00 – 20:00

          -wtorek, środa, czwartek, piątek od 9:00- 16:00

          -sobota od 9:00- 13:00

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

          ul. Wesoła 51, 25-363 Kielce

          I piętro, pok. 113-122, z całodobowym hostelem

 • Schronisko dla Kobiet Ofiar Przemocy

          ul. Olkuska 18, 25-852 Kielce

 • Schronisko dla Kobiet i Punkt Interwencji Kryzysowej

          ul. Urzędnicza 7b, 25-729 Kielce

 • Dom Samotnej Matki i Ofiar Przemocy Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

          Wierna Rzeka 21, 26-065 Piekoszów

 

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Zegar