Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie

Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia Seniorów w Mieście i Gminie Piekoszów

Utworzono dnia 18.03.2024

Projekt ,,Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działania 9.4 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych.

Liderem projektu  jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, a partnerem miasto Kielce oraz 19 gmin powiatu kieleckiego, w tym Miasto i Gmina Piekoszów.

Wartość projektu Miasta i Gminy Piekoszów  to 2 225 849,83 zł, w tym:

 • 2 103 428,09 zł- kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
 • 122 421,74 zł- wkład własny Miasta i Gminy Piekoszów.

Projekt ,,Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” ma zadanie wypracować system koordynacji świadczenia usług społecznych i zdrowotnych dla osób potrzebujących pomocy – seniorów (osób 60+) poprzez ułatwienie im dostępu do usług zdrowotnych i społecznych.

Wsparcie uczestników projektu świadczone w projekcie jest bezpłatne.

Projekt skierowany jest do seniorów 60+ zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Piekoszów potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Kryteria premiujące:

 • osoba zamieszkująca samotnie,
 • osoba korzystająca z pomocy żywnościowej w ramach Funduszu Europejskiego Pomoc Żywnościowa,
 • niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub długotrwała/ przewlekła/nagła choroba potwierdzona zaświadczeniem lekarskim.

Projekt ma na celu podniesienie uczestnictwa seniorów 60+ we wszystkich aspektach życia społecznego i rozwój form wsparcia środowiskowego, dzięki usługom:

 • opiekuńczym,
 • specjalistycznym w miejscu zamieszkania,
 • profilaktyczno-edukacyjnym,
 • rekreacyjnym.

Formy wsparcia dla uczestników projektu :

 1. usługa Gminnego Koordynatora ds. Lokalnego Systemu Wsparcia dla Seniorów na rzecz zwiększenia komunikacji seniorów 60+ ze środowiskiem lokalnym,
 2. usługi opiekuńczo-zdrowotne:
 • usługi opiekuńcze dla uczestników projektu,
 • usługi asystenckie dla osób starszych w tym z niepełnosprawnościami,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, świadczone według indywidualnych potrzeb,
 • sąsiedzkie usługi opiekuńcze,
 • pakiety rehabilitacyjne wyjazdowe i stacjonarne.
 1. usługi terapeutyczno-psychologiczne,
 2. usługi wspierające, takie jak ,,taksówka dla seniora”,
 3. aktywizacja prozdrowotna,
 4. usługi w ramach profilaktyki zdrowotnej,
 5. usługi fryzjara/kosmetyczki.
 • edukacyjne spotkania integracyjno-prozdrowotne,
 • warsztaty zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu,
 • warsztaty profilaktyczno-zdrowotne stacjonarne i wyjazdowe.

Okres realizacji projektu: od 01.02.2024r. do 31.01.2027 r.

Rekrutacja będzie trwała w trybie ciągłym do końca trwania projektu. Warunkiem zakwalifikowania się jest złożenie oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych. O ich udostępnieniu będziemy Państwa informować na bieżąco.

Realizatorem projektu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie, ul. Czarnowska 59 ; 26-065 Piekoszów. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 30 63 175 lub 41 30 63 176.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 10

W poprzednim tygodniu: 177

W tym miesiącu: 480

W poprzednim miesiącu: 482

Wszystkich: 24140

Imieniny

Zegar