Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie

Programy realizowane ze środków budżetu Państwa- edycja 2023r.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 są realizowane w Mieście i Gminie Piekoszów

W dniu 21 lutego 2023 r. Miasto i Gmina Piekoszów otrzymała dofinansowanie w ramach dwóch programów rządowych finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowych programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na łączną kwotę 721 566,36 zł.

Program Rządowy Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 jest to program adresowany do członków rodzin, opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozyskane środki wynoszą 205 632,00 zł.

Program Rządowy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 adresowany jest do dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. W ramach Programy osoby te otrzymają wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Pozyskane środki wynoszą 515 934,36 zł.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Zegar