Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie

Klub Senior +

 

 

Klub Senior + w Piekoszowie

Klub Seniora w Piekoszowie otwarto w 2018 roku w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020. Na jego utworzenie pozyskano  72 tysiące 800 złotych  rządowego dofinansowania; przy czym cały koszt inwestycji przekroczył nieznacznie 90 tysięcy złotych. Do użytku oddano pomieszczenia o łącznej powierzchni blisko 80 m2, które przystosowano do wieku uczestników programu oraz wyposażono w niezbędne sprzęty. Możemy wyszczególnić:

-pokój dzienny z Tv Smart, komputerem i drukarką, kanapami, stołami i krzesłami;

-salkę ćwiczeń  wyposażoną w UGUL do rehabilitacji, rowery stacjonarne, drabinki, materace oraz drobny sprzęt służący do zajęć ruchowych;

-aneks kuchenny z podstawowym sprzętem gospodarstwa domowego oraz naczyniami;

-szatnia

-łazienki przystosowane do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych z podziałem na płeć

-magazynek.

Placówka znajduje się w budynku remizy strażackiej przy ulicy Częstochowskiej 85a.

 

Zgodnie z założeniami programowymi oferta Klubu skierowana jest do osób po 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo. Placówka przewiduje miejsca dla 20 seniorów z terenu gminy Piekoszów.

Żeby zostać uczestnikiem Klubu Senior + należy złożyć podanie z prośbą o przyłączenie do placówki. W momencie braku miejsc wolnych osoba zainteresowana będzie wpisana na listę rezerwową oraz będzie mogła korzystać z wybranych zajęć jako wolny słuchacz.

 

Głównymi celami  i założeniami Klubu Seniora są:

  • aktywizacja społeczna osób po 60 roku życia na rzecz samopomocy i na rzecz lokalnego społeczeństwa;
  • tworzenie środowiska zrzeszającego osoby starsze;
  • propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia w ramach pozytywnego starzenia się;
  • organizacja spędzania czasu wolnego w sposób pożyteczny;
  • organizacja szeregu zajęć aktywizujących w ramach zajęć ruchowych i fizjoterapii, terapii zajęciowej, zajęć edukacyjnych, kulturalnych oraz zajęć  prozdrowotnych;
  • zaspakajanie potrzeb kulturalno-towarzyskich osób starszych;

 

Oferowane usługi i zajęcia:

a) pobytowe – organizacja czasu wolnego w bezpieczny i dostosowany do potrzeb sposób;

b) socjalne :

- posiłki przygotowywane w ramach terapii kulinarnej,

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

             -pomoc przy formalnościach związanych z korzystaniem z programów i pomocy różnych

 instytucji;

  • udział w kampaniach społecznych
  1. terapia zajęciowa (zajęcia kulinarne, rękodzielnicze, artystyczne, wokalne, florystyczne)

d) profilaktyka zdrowia ( kontakt z pielęgniarką, wykłady,pogadanki, prelekcje, programy prozdrowotne)

e) działalność edukacujno-kulturowa ( obsługa komputera, nauka podstaw j. angielskiego, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do kina, teatru, filharmonii,muzeów i galerii sztuki, żywe lekcje historii, jednodniowe wycieczki krajoznawcze, itd.)

f)aktywizacja na rzecz społeczeństwa (spotkania integracyjne, spotkania międzypokoleniowe, wolontariat, pomoc sąsiedzka).

 

Godziny otwarcia:

  • Placówka Senior + otwarta jest przez 5 dni roboczych w tygodniu, tj, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni, w których zajęcia odbywają się poza siedzibą Klubu.
  • Godziny otwarcia: 10:00 – 14:00

 

 

Kadra:

opiekun Klubu i terapeuta zajęciowy -  Katarzyna Nawrocka

Fizjoterapeutka – Agnieszka Mróz

Muzyk – Izabela Tomaszewska

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Zegar